ดัชนีวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บันไดสู่การพัฒนาประเทศ 2566

...
36 downloads 113 Views 13MB Size
N6N6 Ú59+æ&6,6.'Ė +æ 5&B)4+5''%1 '4A,ÛAęA 'éI1 %;19J+5 9IB. D/ēA/H: .6$6"ē66'+æ 5&B)4+5''%1 '4A,Aęē1%=).N6 5e 1 '56)D6''æ/6' 6+æ &5 N6/'1 '4%6ē66'+æ &5 B)4+5''% B)4N6EDē'41D6'N6/C&6&B)4&