Siasah Madani 9789670079080

Buku ini merupakan satu pandangan luar kotak yang cuba membincangkan idea-idea yang membentuk kerangka politik Islam kon...
Author: M | H
100 downloads 100 Views 52MB Size
:,i ''J,1

l ·��.�1--I�

��. ��

,,j

-�� .: , t

._) ����

.,:

:_.:_ ,(.. i(�

..

� . •

rf4.'· ,_ •

• .'

lo

.

-". i . ,-•

.

-.........:.

_.,. :':+'-

,,;

,.�,� "'

=-�•�t··J:'....

~ 'r:~~

i

"::'""'~.v~·. - .1

_;. :.,_ -

.

,,;_.j,_~

S ASAH

MADANI

Dr. Maszlee Malik Dr. Hamidah Mat

SIASAH

MADANI

Dr. Maszlee Malik Dr. Hamidah Mat

KAWANDANET Selangor 2023

SIASAHMADAN!

HakCiptaTerpelihara@Maszlee Malik HakCiptaTerpelihara@Hamidah Mat HakCiptaPenerbitan@ KAWANDANET Sdn Bhd, 2023 CetakanPertama,2023 Penerbit: KAWANDANET Sdn Bhd (1446628-H) No. 3, JalanSeriTasikTimur 8D, PerdanaLakeviewEast, 63100Cyberjaya,Selangor. Diurusterbit oleh: IB MEDIAPLT{LLP0001499-LGN) No. 94(G),Jalan NilaiSquare3, Nilai Square, 71800Nilai, NegeriSembilan. Emel:[email protected] Facebook:www.facebook.com/kedaidrmaszlee Website:www.kedaidrmaszlee.com Whatsapp:+6010-9545090 Hak Cipta Terpelihara.Setiap bahagian daripada terbitan ini tidak boleh diterbitkan semula, disimpanuntuk pengeluaranatau dipindahkan kepada bentuk lain, sama ada dengan cara elektronik, mekanik,gambar, rakaman dan sebagainyatanpa izin pemilik hakcipta terlebih dahulu.

Dicetakoleh: Vinlin PressSdn. Bhd. IndustrialPark2 Jalan MerantiPermai1, Batu 15, TamanMerantiPermai,47100 Puchong,Selangor

DU

GA

MU KADI MAH

vi xiv

PROLOG

Bab 1

Politik dan agama, Antara Islam dan Sekularisme

24

Bab 2

Salah guna Agama Dalam Ruang Politik

38

Bab 3

47

Bab 4

Politik Adalah Ruang ljtihad (Faraghaat) ' Tatakelola Kerajaan Yang Baik (Good Governance)

Bab 5

TE:!ras Tatakelola Yang Baik

74

Bab 6

Siasah Demokrasi Berparlimen di Malaysia

108

Bab 7

Pendidikan dan Siasah Madani

122

Bab 8

Tauhid Teras Pendidikan

130

Bab 9

Merakyatkan Zakat

142

Bab 10

Modal Sosial dan Kemiskinan

156

Bab 11

Aspek Ketamadunan Daripada Hadis-Hadis Nabawi

170

Bab 12

Fiqh Taysir dan Siasah Madani

180

Bab 13

lhsan Asas Siasah Madani

186

Bab 14

OKU dan Siasah Madani

190

Bab 15

Hak Haiwan dan Siasah Madani

196

Bab 16

Agamawan dan Siasah Madani

202

Bab 17

Siasah Madani dan Politik Warga

208

Bab 18

Moral dan Siasah Madani

218

Bab 19

Kronisme dan Islam

226

Bab 20

Kafir Zimmi dan Harbi di Malaysia

232

Bab 21

Tempoh Kepimpinan

240

Bab 22

Nilai Suara Majoriti dalam Politik Islam

244

Bab 23

Negara Islam atau Negara Madani

250

Bab 24

Mengambil Pengajaran dan Mencontohi Sistem Politik Barat

258

Bab 25

Perubahan dalam Politik

264

Bab 26

Kerelevenan Takrifan Negara Islam dan Negara Kafir Harbi

280

EPILOG

64

288

MUKADIMAH

SiasnhM11d1111i

Politik atau siasah merupakan sebahagian daripada

fitrah

kehidupan

manusia. Semenjak masyarakat dunia yang awal

terbentuk,

mereka mengamalkan politik walaupun dengan cara

yang primitif. Pelantikan ketua, mendengar cakap ketua dan patuh kepadanya, perbincangan untuk membuat keputusan, melawan ketua ketika tidak bersetuju, serta segala ritual yang berkaitan dengan perkara seumpamanya merupakan aktiviti politik dalam